dinsdag 1 mei 2007

Thomas achter de schermen...

Ontwaakt verworpenen der aarde....

ontwaakt verdoem' in 's hongers sfeer,
Reed'lijk willen stroomt over d'aarde
en die stroom rijst al meer en meer!
Sterft gij oude vormen en gedachten,
slaaf geboo'nen ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
Begeerte heeft ons aangeraakt

Refrein
Makkers ten laatste male
tot den strijd ons geschaard
en d'Internationale zal morgen heers'n op aard!
Makkers ten laatste male
tot den strijd ons geschaard
en d'Internationale zal morgen heers'n op aard!

De staat verdrukt, de wet is logen,
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort, tot het merg wordt d'arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord!
Wij zijn 't moe naar and'ren wil te leven,
broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgegeven,
geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt!
Refrein
De heersers met duivelse listen, bedwelmen ons met bloed'gen damp,
Broeders strijd niet meer and'rer twisten,
breekt de rijen, hier is uw Kamp!
Gij die ons tot slaven wilde maken,
O barbaren denkt wat gij doet,
Wij hebben waap'nen hen te raken,
die dorstig schijnen naar ons bloed!
Refrein

1 mei vaandeldragers...